Registracija

Napomena:
Prijave za BASF Start-up Science konkurs vrše se popunjavanjem ovog Formulara. Svaki Učesnik je u obavezi da popuni Formular. Ukoliko se Učesnik prijavljuje kao član tima, vođa tima je u obavezi da dostavi prezentaciju o projektu i popunjeni word dokument koji može preuzeti na kraju ove stranice. Prezentacija o projektu i word dokument moraju biti dostavljeni putem veb sajta wetransfer.com na imejl prijava@startupscience.rs.

Ukoliko prijavljujete više projekata, molimo Vas da popunite zaseban formular i da pošaljete zaseban wetransfer za svaki pojedinačni projekat.
U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas kontaktirajte ana.matijevic@pressoffice.rs.

 • Izjava:*
  Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci u Formularu tačni. Na zahtev Organizatora, svaka informacija može biti potkrepljena materijalnim dokazima.

  Potvrđujem da je prijavljeni rad originalan i da ne može biti smatran plagijatom. Saglasan/na sam da se žiriranje sprovodi u skladu sa postupkom propisanim Pravilima i propisima konkursa BASF Start-up Science (Pravilnik), a sa ciljem da se dodeli Nagrada. Takođe, prihvatam sve odredbe Pravilnika u celini.

 • Podaci o ličnosti Učesnika na Konkursu – saglasnost:*
  U cilju promocije Konkursa, Organizator će predstavnicima medija komunicirati imena i prezimena pobednika i učesnika konkursa, osnovne informacije o njihovom rešenju, organizovaće za njih gostovanja i intervjue u medijima, slaće saopštenja za medije, fotografije i video zapise sa događaja. Kako se ovakav način komunikacije sa medijima zakonski definiše kao prikupljanje i obrada podataka o ličnosti, saglasan/na sam da BASF Srbija d.o.o. obrađuje i prenosi moje podatke o ličnosti – ime i prezime, fotografije i video zapis sa Javne odbrane, u svrhu promovisanja konkursa, a u skladu sa Pravilima i propisima konkursa BASF Start-up Science (Pravilnik).

  Učesnik Konkursa se može upoznati sa Pravilnikom koji je detaljno uređen način obrade podataka o ličnosti na Veb-sajtu Konkursa ili putem linka – Pravilnik. Data saglasnost se može opozvati u svako doba slanjem e-maila na adresu ana.matijevic@pressoffice.rs.

 • Pravila za izradu prezentacije o projektu:

  • mora biti sačuvana u .pdf formatu;
  • mora biti na engleskom;
  • ne mora da prati striktnu formu, već može biti napravljena po nahođenju Učesnika;
  • može da sadrži link do videa, fotografije, grafikone, itd.;
  • ne sme da bude teža od 10 MB;
  • ne sme da sadrži više od 10 stranica (uključujući prvu i poslednju stranu);
  • tokom imenovanja prezentacije o projektu molimo Vas da koristite ime i prezime koje ste koristili prilikom popunjavanja ovog formulara, nemojte koristiti razmake, niti specijalne znake osim - i _ (primer: petar_petrovic).
 • Završna odredba:
  Za učešće na BASF Start-up Science konkursu potrebno je dostaviti prezentaciju o projektu i word dokument putem veb sajta wetransfer.com na prijava@startupscience.rs do 11. novembra 2018. godine.

 • Skini word dokument za prijavu